Liên hệ tạp chí

Đầu mối

ThS. Trần Thị Kim Dung
Biên tập viên
Đại học Hồng Đức

   P. 703, Nhà điều hành, Trường Đại học Hồng Đức, Số 565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


Điện thoại: 0237.3910.211
Fax: 0237.3910.475
Email: trankimdung@hdu.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn