Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Anh
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ “THƠ CHƠI” - TỪ NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐẾN TẢN ĐÀ DƯỚI GÓC NHÌN TƯ DUY THƠ NHƯ LÀ MỘT TIỂU THỂ LOẠI Tóm tắt   PDF
Lê Thị Dung
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Phương, Tô Thị Ngọc Lan
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp ẢNH HƢỞNG CỦA GỐC GHÉP BÍ ĐỎ ĐẾN SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT DƢA KIM HT 83, VỤ XUÂN 2016 TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Trần Thị Huyền, Tống Văn Giang, Nguyễn Thị Hải Hà
 
S. 34 (2017): Nông lâm Ngư nghiệp ẢNH HƢỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG VACXIN TIÊU CHẢY CHO LỢN MẸ ĐẾN TỶ LỆ MẮC BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY Ở LỢN CON THEO MẸ TẠI TRANG TRẠI HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Bích, Đỗ Ngọc Hà
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÂM LÝ ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Tôn Hoàng Thanh Huế
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT THỰC VẬT TRONG PHÒNG TRỪ SÂU HẠI DƯA LEO AN TOÀN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mai
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA EDTA-Fe, EDTA-Zn ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LẠC ( ARACHIS HYPOGEA L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT TẠI HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Mai
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ CỐT LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC ĐẾN CƯỜNG ĐỘ NÉN VÀ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA BÊ TÔNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tâm, Mai Thị Ngọc Hằng, Mai Thị Hồng, Nguyễn Thị Mùi
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC CỐT LIỆU LÊN CÁC TÍNH CHẤT CỦA BÊ TÔNG Tóm tắt   PDF
Mai Thị Ngọc Hằng, Lê Thị Thanh Tâm, Mai Thị Hồng
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN KALI TỚI SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA ( TẠI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Lan Thương, Lê Thị Hường
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN ĐẠM ĐẾN SỰ PHÁT SINH VÀ GÂY HẠI CỦA MỘT SỐ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN GIỐNG LÚA GIA LỘC 102 TẠI THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Trần Công Hạnh, Lê Văn Ninh
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN CHUYÊN THÚC TIẾN NÔNG NPKSi (12.2.12.1,5+CHELATES) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA TBR225, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Lan Thương, Lê Thị Hường
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION AL3+ VÀ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ TỚI TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG SILICA-TITANIA PHA TẠP ION ER3+ ỨNG DỤNG TRONG QUANG DẪN SÓNG Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng, Lê Thị Giang
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUYÊN TỐ Sb ĐẾN TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG Ge/Si ĐỒNG PHA TẠP Sb VÀ P Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHO THỊT CỦA VỊT CỔ LŨNG NUÔI TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Hà, Hoàng Văn Chính, Lê Thị Hà, Hoàng Thị Bích, Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MG CHO SR LÊN TÍNH CHẤT TỪ CỦA La0.7Sr0.3-xMgxMnO3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Phương, Lê Viết Báu
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ỨNG DỤNG BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA TRÀO LƯU CÔNG SUẤT ĐỂ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Doãn Thanh Cảnh, Nguyễn Thị Thắm
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ADN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÀ CHUA CHÍN CHẬM CHỨA GEN RIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân, Nghiêm Thị Hương
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH NGUYÊN TUYẾN TÍNH TRONG THIẾT KẾ PHẦN MỀM CẮT THÉP THANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú, Lê Đình Nghiệp
 
S. 45 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI VNPT THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Cường, Vũ Hải Nam, Nguyễn Thu Hường
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPINFO VÀO VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH KHU DU LỊCH HẢI TIẾN, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Duẩn
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Định, Trịnh Thị Phú
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI MƯỜNG THỂ HIỆN QUA TỤC NGỮ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hiền
 
S. 46 (2019): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BẢN SẮC DÂN TỘC QUA THƠ VIẾT VỀ THÔN QUÊ CỦA NGUYỄN TRÃI VÀ BASHÔ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Nương
 
1 - 25 trong số 266 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>